Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 928
2 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 571
3 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 992
4 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 548
5 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 528
6 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1054
7 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 627
8 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1021
9 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 700
10 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 901
11 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 644
12 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 907
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 1214 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 903 Nộp hồ sơ mức 3
15 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 1 678 Nộp hồ sơ mức 3
16 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 834 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 905 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 676
19 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 484 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 922