Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, Chống tệ nạn xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 10 75 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 18 954
3 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 3 196 Nộp hồ sơ mức 4
4 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ - B 15 148
5 2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 69 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 10 83 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 3 71 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 12 195
9 1.2 Thông báo kết quả thẩm định Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 15 65
10 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Thị xã Bình Long Lao động - TBXH 3 535
11 1. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Chi nhánh VPĐK Đất đai Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 3 164
12 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp hỗ trợ 21 78
13 Cấp giấy phép xây dựng (Lấy ý kiến Sở nghành liên quan )(Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sở Xây Dựng Kiến trúc và quy hoạch xây dựng 15 314
14 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Thị xã Bình Long Tư pháp 1 2747
15 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Chi nhánh VPĐK Đất đai Tài nguyên & Môi trường 45 291
16 1. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 5 284
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng TC - KH Tài chính - Kế hoạch 3 1181 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế - hạ tầng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 879
19 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận UBND Thị xã Bình Long Tài nguyên & Môi trường 20 228
20 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 28 395 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4