Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 20 344 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 48. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ - hạt nhân 3 3732 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường chất lượng 4 324 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Xin cấp hộ chiếu ngoại giao Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 2 5414 Nộp hồ sơ mức 3
5 1. Cấp mới Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CAT) 5 1182
6 1. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 3 1629 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 15 414
8 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 20 1021 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 15 4922 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi Trường Đất đai (STNMT) 60 849
11 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Đất đai (STNMT) 60 849
12 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 15 307
13 1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (STNMT) 2 302 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.1 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 25 293 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 10 319 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên nước (STNMT) 25 296 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Sở Tài nguyên và Môi Trường Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu (STNMT) 17 580 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 755 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Cấp/Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 464 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.1 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm B) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 340