Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15884
2 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 13115 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 9860
4 1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 3 122
5 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 196
6 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 12 9744
7 1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA Cục thuế Bình Phước Hoàn Thuế 6 879
8 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa Đơn 2 174
9 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục thuế Bình Phước Khai thuế 5 1000
10 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 925
11 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (10 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 10 2498 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 182
13 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 216
14 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1206
15 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp hỗ trợ 21 181
16 1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Thẩm định) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 547
17 1.2 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 9 143
18 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 126
19 1. Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 99 124 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 3 84