Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 142
2 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 9 991
3 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Thịnh Đất đai 15 10013
4 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 999
5 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1295
6 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa Đơn 2 194
7 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục thuế Bình Phước Khai thuế 5 1021
8 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 947
9 1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA Cục thuế Bình Phước Hoàn Thuế 6 898
10 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (10 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 10 2897 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 196
12 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 244
13 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1232
14 1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao). Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 9 157
15 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 20 2750
16 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Phường Phú Thịnh Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 18130
17 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 14297 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Phường An Lộc Lĩnh vực Hộ tịch 1 11049 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp hỗ trợ 21 198
20 1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Thẩm định) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 641