Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 2097 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 494 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 17 1072 Nộp hồ sơ mức 3
4 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1626 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 10 2925 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 1 8144 Nộp hồ sơ mức 3
7 Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thị xã Bình Long Y tế (H) 25 1406 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 1 1317 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của địa phương (trường hợp Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ) Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 7 1274
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Bình Long Công thương 15 1704 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Cấp mới chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 10 1038
12 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3 3612 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 494 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 45 2723
15 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2304 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 10 631
17 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 2097 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 10 2925 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1626 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 17 1072 Nộp hồ sơ mức 3