CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 126. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 150 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1377 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1363 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 17. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 597 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 46. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh ở địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 403 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 36. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 423 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 54. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 959 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 59. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1038 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 60. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 493 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 61. Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 512 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 56. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 835 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 63. Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1306 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 66. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 547 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 67. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 535 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 79. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 544 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 86. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 578 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 87. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 461 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 78. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 640 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 82. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 547 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 89. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 437 4 Nộp hồ sơ mức 4