Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. TT Tân Phú Lao động - TBXH 5 9285 Nộp hồ sơ mức 3
2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). TT Tân Phú Lao động - TBXH 3,5 11083 Nộp hồ sơ mức 3
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. TT Tân Phú Lao động - TBXH 23 11630 Nộp hồ sơ mức 3
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. TT Tân Phú Lao động - TBXH 7 28591 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 19588 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 15981 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký kết hôn TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10319 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 11175 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con TT Tân Phú Hộ tịch (X) 3 32948 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai tử TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10831 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh lưu động. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 5 10920 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký kết hôn lưu động TT Tân Phú Hộ tịch (X) 5 11563 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử lưu động. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 5 11146
14 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 9907 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10177
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 7 8850 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10928 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký giám hộ. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10450 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký chấm dứt giám hộ TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 11328 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10988 Nộp hồ sơ mức 3