Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 2 2301
2 Đăng ký khai sinh Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 13115 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 9857
4 Đăng ký kết hôn Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 4034 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 5320
6 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 27096
7 Đăng ký khai tử Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 4948 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 5020
9 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 5710
10 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 5183
11 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 4032
12 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 4373
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 7 3037
14 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 5143
15 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 4823
16 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 2 5557
17 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 5230
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 5464
19 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 5330 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 4356