Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5,5 12846 Nộp hồ sơ mức 3
2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5 8496
3 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 11839
4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3,5 10271
5 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 11733
6 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 10808
7 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 27783
8 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 12618 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 12748 Nộp hồ sơ mức 3
10 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 28 8537 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh Xã Tân Hưng Hộ tịch 1 18563 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Hưng Hộ tịch 1 15111 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký kết hôn Xã Tân Hưng Hộ tịch 1 9427 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hưng Hộ tịch 1 10326 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hưng Hộ tịch 3 32126 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khai tử Xã Tân Hưng Hộ tịch 1 9970 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Hưng Hộ tịch 5 10091 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Hưng Hộ tịch 5 10737 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Hưng Hộ tịch 5 10366
20 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hưng Hộ tịch 1 9049 Nộp hồ sơ mức 3