Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1677
2 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 2 3272
3 Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 14073 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 10837 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký kết hôn Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 5010 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 6240
7 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 28040
8 Đăng ký khai tử Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 5836 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 5926
10 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 6634
11 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 6153
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 4932
13 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 5258
14 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 7 3950
15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 6044
16 Đăng ký giám hộ. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 5715
17 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 2 6515
18 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 6198
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 6383
20 Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 6192 Nộp hồ sơ mức 3