Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Phường Tân Xuân Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1548
2 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Phường Tân Xuân Lao động - Thương binh - Xã hội 2 3131
3 Đăng ký khai sinh Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 13958 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 10708
5 Đăng ký kết hôn Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 4865 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 6114
7 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 27920
8 Đăng ký khai tử Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 5713 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh lưu động. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 5802
10 Đăng ký kết hôn lưu động Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 6513
11 Đăng ký khai tử lưu động. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 6018
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 4814
13 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 5143
14 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 7 3826
15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 5928
16 Đăng ký giám hộ. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 5602
17 Đăng ký chấm dứt giám hộ Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 2 6400
18 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 6059
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 6260
20 Đăng ký lại khai sinh Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 6078 Nộp hồ sơ mức 3