Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 26. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4 15072 Nộp hồ sơ mức 3
2 27. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 5,5 16114 Nộp hồ sơ mức 3
3 28. Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 5 11602 Nộp hồ sơ mức 3
4 29. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 3,5 13566 Nộp hồ sơ mức 3
5 30. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 23 13997 Nộp hồ sơ mức 3
6 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 1 15256 Nộp hồ sơ mức 3
7 33. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4 18391 Nộp hồ sơ mức 3
8 34. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 10 10445 Nộp hồ sơ mức 3
9 35. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 10 10445 Nộp hồ sơ mức 3
10 36. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 15 20891 Nộp hồ sơ mức 3
11 37. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 3 19129 Nộp hồ sơ mức 3
12 38. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 6 18482 Nộp hồ sơ mức 3
13 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4,5 9371 Nộp hồ sơ mức 3
14 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4,5 9318 Nộp hồ sơ mức 3
15 41.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 8 8782 Nộp hồ sơ mức 3
16 41.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 2 483 Nộp hồ sơ mức 3
17 41.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 5 481 Nộp hồ sơ mức 3
18 42.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 8 8708 Nộp hồ sơ mức 3
19 42.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực (Thì Cấp xã quyết định trợ cấp) Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 2 470 Nộp hồ sơ mức 3
20 42.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 5 368 Nộp hồ sơ mức 3