Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 87 2406
2 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 13 2827
3 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 30 4493
4 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 30 2016
5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 2 1655
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 2 1639
7 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 1 1661
8 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1622
9 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 25 1675
10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 22 1651
11 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 12 1650
12 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 12 1686
13 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 7 1666
14 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1599
15 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1648
16 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội 2 3239
17 Đăng ký khai sinh UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 14037 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 10795 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký kết hôn UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 4969 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 3 6207