TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 24069 Một phần
2 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23500 Một phần
3 1.001733.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23517 Một phần
4 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23891 Một phần
5 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 22317 Một phần
6 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Phường Hưng Long Công thương (X) 21068 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Phường Hưng Long Công thương (X) 20202 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000748.000.00.00.H10 - 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19222 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000465.000.00.00.H10 - Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND Phường Hưng Long Xây dựng chính quyền 22489 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000253.000.00.00.H10 - 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND Phường Hưng Long Công an (X) 19760 Một phần
11 1.004222.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Phường Hưng Long Công an (X) 18805 Một phần
12 1.003197.000.00.00.H10 - 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Phường Hưng Long Công an (X) 17616 Một phần
13 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND Phường Hưng Long Công an (X) 18037 Một phần
14 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Phường Hưng Long Công an (X) 17990 Một phần
15 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND Phường Hưng Long Công an (X) 18259 Một phần
16 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND Phường Hưng Long Công an (X) 17721 Một phần
17 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND Phường Hưng Long Công an (X) 17654 Một phần
18 1.004335.000.00.00.H10 - 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Phường Hưng Long Công an (X) 17678 Một phần
19 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Phường Hưng Long Công an (X) 18114 Một phần
20 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 26583 Toàn trình Nộp hồ sơ