CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Thành Tâm Lao động - TBXH (X) 23781 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND Phường Thành Tâm Lao động - TBXH (X) 23649 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Phường Thành Tâm Hộ tịch (X) 16114 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Phường Thành Tâm Hộ tịch (X) 16502 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Thành Tâm Hộ tịch (X) 25023 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Thành Tâm Đất đai (X) 36111 2
7 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND Phường Thành Tâm Đất đai (X) 17478 2
8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Phường Thành Tâm Giao thông vận tải (X) 21061 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Thành Tâm Giao thông vận tải (X) 20419 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Thành Tâm Giao thông vận tải (X) 22178 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Phường Thành Tâm Giao thông vận tải (X) 21181 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Phường Thành Tâm Giao thông vận tải (X) 21206 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 13361 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 13432 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 13175 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 14009 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 14423 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 14908 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Phường Thành Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 15226 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Phường Thành Tâm Công thương (X) 13312 3 Nộp hồ sơ mức 3