CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 23819 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 23568 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 25768 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 33079 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 31234 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 52327 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 24942 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 16443 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 16064 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND xã Lộc Quang Đất đai (X) 17388 2
11 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Quang Đất đai (X) 36033 2
12 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 20976 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 20341 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 22085 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 21088 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 21115 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Lộc Quang Nông nghiệp và PTNT (X) 13295 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Lộc Quang Nông nghiệp và PTNT (X) 13357 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Lộc Quang Nông nghiệp và PTNT (X) 13105 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Lộc Quang Nông nghiệp và PTNT (X) 13942 3 Nộp hồ sơ mức 3