Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 23. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 2 13145 Nộp hồ sơ mức 3
2 24. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 22 10969 Nộp hồ sơ mức 3
3 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 18 11518 Nộp hồ sơ mức 3
4 26. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 4 17360 Nộp hồ sơ mức 3
5 27. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 5,5 18484 Nộp hồ sơ mức 3
6 28. Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 5 13984 Nộp hồ sơ mức 3
7 29. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 3,5 16043 Nộp hồ sơ mức 3
8 30. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 23 16368 Nộp hồ sơ mức 3
9 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 1 18059 Nộp hồ sơ mức 3
10 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 23 7315
11 33. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 4 21050 Nộp hồ sơ mức 3
12 34. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 10 13033 Nộp hồ sơ mức 3
13 35. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 10 13069 Nộp hồ sơ mức 3
14 36. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 15 23637 Nộp hồ sơ mức 3
15 37. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 3 21947 Nộp hồ sơ mức 3
16 38. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 6 21241 Nộp hồ sơ mức 3
17 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 4,5 11855 Nộp hồ sơ mức 3
18 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 4,5 11732 Nộp hồ sơ mức 3
19 41.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 8 11009 Nộp hồ sơ mức 3
20 41.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 2 2706 Nộp hồ sơ mức 3