Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 5 9105 Nộp hồ sơ mức 3
2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 20 12507
3 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 3,5 10898 Nộp hồ sơ mức 3
4 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 15 12342
5 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 23 11440 Nộp hồ sơ mức 3
6 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 7 28421 Nộp hồ sơ mức 3
7 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 4 13247 Nộp hồ sơ mức 3
8 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 18 13916 Nộp hồ sơ mức 3
9 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH 28 9142 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 19321 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 15767 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10108 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10971 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 3 32767 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký khai tử UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10621 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 10744 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 11380 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 10974
19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 9704 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 9989