Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội 2 3239
2 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 14037 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 10795 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 4969 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 3 6207
6 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 3 28010
7 Đăng ký khai tử UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 5806 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 5 5899
9 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 5 6612
10 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 5 6130
11 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 4909
12 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 3 5229
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 7 3921
14 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 6011
15 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 3 5681
16 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 2 6488
17 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 3 6154
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 3 6350
19 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 5 6170 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 5 5294