CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 37. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 27717 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 38. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 26839 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 27263 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 24926 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 33060 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 31209 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 52302 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND Phường Phú Đức Đất đai (X) 17351 2
9 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Đức Đất đai (X) 36018 2
10 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Phường Phú Đức Giao thông vận tải (X) 20965 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Phú Đức Giao thông vận tải (X) 20317 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Phú Đức Giao thông vận tải (X) 22070 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Phường Phú Đức Giao thông vận tải (X) 21068 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Phường Phú Đức Giao thông vận tải (X) 21103 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 13272 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 13338 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 13085 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 13924 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 14302 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 14793 3 Nộp hồ sơ mức 3