Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 9 11966
2 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 122 12429
3 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 17 12431
4 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 15 10555
5 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 21 6716
6 37.Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 21 5442
7 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 21 5419
8 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 21 5566
9 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 2 9630 Nộp hồ sơ mức 3
10 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 8 7639 Nộp hồ sơ mức 3
11 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 8 7559 Nộp hồ sơ mức 3
12 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 22 7643 Nộp hồ sơ mức 3
13 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 18 8154
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 4 13937 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 5,5 14946 Nộp hồ sơ mức 3
16 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 5 10494 Nộp hồ sơ mức 3
17 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 3,5 12339 Nộp hồ sơ mức 3
18 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 23 12843 Nộp hồ sơ mức 3
19 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH (X) 7 29819 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai sinh UBND thị trấn Đức Phong Hộ tịch (X) 1 21297 Nộp hồ sơ mức 3