CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Lao động - TBXH (X) 31472 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Lao động - TBXH (X) 30045 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Lao động - TBXH (X) 29481 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 52269 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 31187 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 16030 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 16414 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 24907 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 33041 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Hộ tịch (X) 290 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Đất đai (X) 17303 2
12 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Đất đai (X) 35998 2
13 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Giao thông vận tải (X) 20956 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Giao thông vận tải (X) 20307 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Giao thông vận tải (X) 22057 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Giao thông vận tải (X) 21053 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Giao thông vận tải (X) 21093 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Nông nghiệp và PTNT (X) 13251 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Nông nghiệp và PTNT (X) 13312 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng Nông nghiệp và PTNT (X) 13050 3 Nộp hồ sơ mức 3