Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 18 10158 Nộp hồ sơ mức 3
2 26. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 4 15923 Nộp hồ sơ mức 3
3 27. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 5,5 16990 Nộp hồ sơ mức 3
4 28. Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 5 12486 Nộp hồ sơ mức 3
5 29. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 3,5 14432 Nộp hồ sơ mức 3
6 30. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 23 14883 Nộp hồ sơ mức 3
7 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 1 16288 Nộp hồ sơ mức 3
8 33. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 4 19315 Nộp hồ sơ mức 3
9 34. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 10 11346 Nộp hồ sơ mức 3
10 35. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 10 11336 Nộp hồ sơ mức 3
11 36. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 15 21817 Nộp hồ sơ mức 3
12 37. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 3 20125 Nộp hồ sơ mức 3
13 38. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 6 19384 Nộp hồ sơ mức 3
14 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 4,5 10237 Nộp hồ sơ mức 3
15 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 4,5 10164 Nộp hồ sơ mức 3
16 41.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 8 9594 Nộp hồ sơ mức 3
17 41.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 2 1186 Nộp hồ sơ mức 3
18 41.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 5 1177 Nộp hồ sơ mức 3
19 42.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 8 9556 Nộp hồ sơ mức 3
20 42.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực (Thì Cấp xã quyết định trợ cấp) UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 2 1167 Nộp hồ sơ mức 3