Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 7338
2 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 5508
3 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 521
4 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 503
5 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 498
6 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 515
7 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 4344
8 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 2635
9 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 2609
10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 22 2645
11 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6681
12 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 2979
13 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 8866
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5,5 9816
15 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5 5524
16 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3,5 7271
17 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 7770
18 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Phước Tín Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 24682
19 Đăng ký khai sinh UBND xã Phước Tín Lĩnh vực Hộ tịch 1 15173 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Phước Tín Lĩnh vực Hộ tịch 1 11853 Nộp hồ sơ mức 3