Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 179
2 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 15 176
3 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 40 151
4 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 40 143
5 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 25 156
6 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 155
7 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 152
8 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 15 153
9 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 25 151
10 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 147
11 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 168
12 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 17 148
13 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 22 176
14 Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 1 176
15 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) Trong ngày 177
16 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 178
17 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 3 176
18 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 2 178
19 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 17 172
20 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 5 169