Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Xã) UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 17 7978 Nộp hồ sơ mức 3
2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 26 11645
3 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 21 13333
4 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 21 13088
5 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 14 10234
6 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 14 8335
7 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 122 13414
8 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 18 10672
9 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 17 11950
10 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 20 11127
11 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 14 9523
12 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 17 6356
13 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 87 8298
14 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 13 8790
15 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 23 10455
16 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 9 11851
17 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 23 5869
18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 122 12321
19 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 17 12346
20 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 15 10442