Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2290
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 1468
3 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3206
4 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 4027
5 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 2741
6 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 7 2952 Nộp hồ sơ mức 3
7 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 10 3210
8 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5 1929
9 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5 2397
10 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5 3376
11 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5 3120
12 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5 1774
13 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5 2764
14 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3 1660
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 30 2004
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 15 3299
17 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 20 2279 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 30 2240
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 15 1623 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 20 1985 Nộp hồ sơ mức 3