Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 4137
2 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2510
3 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 4461
4 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3005
5 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3656
6 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2968
7 Mua hoá đơn lẻ Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 600
8 Mua quyển hoá đơn Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 598
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 5365 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 5300 Nộp hồ sơ mức 3
11 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 2788 Nộp hồ sơ mức 3
12 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 3342 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 4086 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3443
15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 2189 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 3403
17 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 2600
18 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 2150
19 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3717
20 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2355 Nộp hồ sơ mức 3