Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5 2603
2 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3 1488
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 30 1828
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 15 3143
5 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 20 2114 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 30 2073
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 15 1463 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 20 1819 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 10 7330 Nộp hồ sơ mức 3
10 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5 8944 Nộp hồ sơ mức 3
11 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5 8521 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5 11764 Nộp hồ sơ mức 3
13 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5 2384 Nộp hồ sơ mức 3
14 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5 1559 Nộp hồ sơ mức 3
15 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thị xã Phước Long Lao động - TBXH 5 2958 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Thị xã Phước Long Lao động - TBXH 8 151 Nộp hồ sơ mức 3
17 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Thị xã Phước Long Lao động - TBXH 4 3083
18 2.Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Thị xã Phước Long Lao động - TBXH 5 149 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thị xã Phước Long Lao động - TBXH 3 3677
20 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - TBXH 1 4286