Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 15.4 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 130
2 16.1 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 174
3 16.2 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 133
4 17. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 35 170
5 1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 210
6 2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 194
7 3. Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 1 190
8 4. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 174
9 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 175
10 6. Đăng ký thành lập hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 173
11 7. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 159
12 8. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 176
13 9. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 169
14 10. Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 167
15 11. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 156
16 12. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 154
17 13. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 161
18 14. Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 159
19 15. Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 157
20 16. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 154