Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 68
2 D9. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 15
3 Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất (đối với trường hợp khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng). Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 17 13
4 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 23 11
5 18. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 61
6 Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 19
7 20. Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 70
8 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 12
9 21. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 180 93
10 1T. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 63
11 2T. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 59
12 4T. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 68
13 1. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 5 76
14 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 82
15 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 101
16 4. Chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công khi từ trần Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 84
17 5. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 73
18 6. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 79
19 7. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 5 85
20 8. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Đồng Phú Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 85