Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 20 2070 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 30 2034
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 15 1419 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 20 1773 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 10 7240 Nộp hồ sơ mức 3
6 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 5 8857 Nộp hồ sơ mức 3
7 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 5 8442 Nộp hồ sơ mức 3
8 18. Cấp giấy phép điều chỉnh đủ điều kiện kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh UBND cấp huyện cấp) Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 3 184 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 5 11680 Nộp hồ sơ mức 3
10 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 5 2349 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 5 1522 Nộp hồ sơ mức 3
12 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 5 2909 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 8 101 Nộp hồ sơ mức 3
14 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 4 3037
15 2.Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 5 99 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 3 3634
17 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 1 4238
18 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 6 2974 Nộp hồ sơ mức 3
19 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 2 2382 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 3,5 2253