Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 16. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 75 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 16.Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 171 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Dược phẩm 20 597 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 16. Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng 7 131 Nộp hồ sơ mức 3
5 16. Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 180 Nộp hồ sơ mức 3
6 16. Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Sở Nội vụ Tôn giáo 20 117 Nộp hồ sơ mức 3
7 17. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn giáo 20 115 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Dược phẩm 5 129 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 17. Bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 384 Nộp hồ sơ mức 3
10 17.1 (Thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 70 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 30 1005 Nộp hồ sơ mức 3
12 17. Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường chất lượng 5 97 Nộp hồ sơ mức 3
13 17.2(Thuộc Sở) Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 4 77 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 11.4 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp khác ) (hồ sơ sau chỉnh sửa) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 6 90 Nộp hồ sơ mức 3
15 17. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 138
16 11.3 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp khác) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 9 88 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 40 152 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch 5 7669 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 8821 Nộp hồ sơ mức 3