Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 27. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 579 Nộp hồ sơ mức 3
2 18. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 13 152 Nộp hồ sơ mức 3
3 27. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 152 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 21. Hợp nhất Văn phòng Công chứng Sở Tư pháp Công chứng 20 134 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 22. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Công chứng 5 120 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 28. Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 125 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 19. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 13 122 Nộp hồ sơ mức 3
8 28. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 1172 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 5806 Nộp hồ sơ mức 3
10 28. Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh). Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Nghiệp 15 133 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 28. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 38 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Sở Y tế DƯỢC PHẨM 20 51 Nộp hồ sơ mức 3
13 28. Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Sở Nội vụ Tôn Giáo 1 66 Nộp hồ sơ mức 3
14 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 526 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 484 Nộp hồ sơ mức 3
16 29. Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Sở Nội vụ Tôn Giáo 1 56 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại. Sở Y tế DƯỢC PHẨM 20 24 Nộp hồ sơ mức 3
18 29. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 30 Nộp hồ sơ mức 3
19 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Thành phố Đồng Xoài Tư pháp 1 2168 Nộp hồ sơ mức 3
20 29. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 226 Nộp hồ sơ mức 3