Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 22 1315 Nộp hồ sơ mức 4
2 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 7 563 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 1309 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 1473 Nộp hồ sơ mức 4
5 48. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ - hạt nhân 3 3793 Nộp hồ sơ mức 4
6 1. Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường chất lượng 4 381 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 10 509 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 20 399 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 115 302 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 307 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 3 227 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 927 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 289 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 5 258 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 3 271 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 15 467
17 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 15 358
18 1. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 315
19 1. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 5 252 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 267 Nộp hồ sơ mức 3