Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 766
2 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 5 100
3 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 132 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam - BQLKKT 20 566
5 1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Sở Xây dựng Phát triển đô thị và hạ tầng kĩ thuật 15 1140
6 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình 10 1043
7 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng 20 207
8 1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 7 204 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D. Ban quản lý Khu kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu - BQLKKT 5 203 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động ngoài nước - BQLKKT 5 196 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 7 237
12 1. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh Trong ngày 651
13 1. Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 1 217
14 1. Cấp bản sao bằng THPT từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 612 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 156
16 1. Công chứng bản dịch Hành nghề công chứng 10 78
17 1. Cấp bản sao từ hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch 1 577 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Thủ tục hành chính chung 2 70
19 1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Sở Tư pháp Quyền sử dụng đất 3 3139
20 1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Sở Tư pháp Công chứng viên 2 552 Nộp hồ sơ mức 3