Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 193
2 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 237
3 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp hỗ trợ 21 194
4 1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Thẩm định) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 605
5 1.2 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 9 159
6 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 149
7 1. Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 99 143 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 3 98
9 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 785
10 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 5 116
11 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 149 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam - BQLKKT 20 619
13 1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Sở Xây dựng Phát triển đô thị và hạ tầng kĩ thuật 15 1157
14 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình 10 1062
15 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng 20 217
16 1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 7 218 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D. Ban quản lý Khu kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu - BQLKKT 5 228 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động ngoài nước - BQLKKT 5 222 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 7 279
20 68. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Mã số hồ sơ:BGD-BPC-285248-TT Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 632 Nộp hồ sơ mức 3