Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 9989
2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 7 8687 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10728
4 Đăng ký giám hộ. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10272 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký chấm dứt giám hộ TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 11152
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10794 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TT Tân Phú Hộ tịch (X) 3 11074 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai sinh TT Tân Phú Hộ tịch (X) 5 10736 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân TT Tân Phú Hộ tịch (X) 5 10232 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại kết hôn TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 10407 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại khai tử TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 9799 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 20 5735
13 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường TT Tân Phú Đất đai 15 14493
14 Hòa giải tranh chấp đất đai TT Tân Phú Đất đai 45 14293
15 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. TT Tân Phú Đất đai 37 6777
16 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) TT Tân Phú Đất đai 30 2823
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện TT Tân Phú Giao thông vận tải (X) 3 2018 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện TT Tân Phú Giao thông vận tải (X) 3 1842 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. TT Tân Phú Giao thông vận tải (X) 3 1886 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác TT Tân Phú Giao thông vận tải (X) 3 1865 Nộp hồ sơ mức 3