Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10126
2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 7 8818 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10886
4 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10402 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 11289
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10943 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 3 11234 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 10899 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 10397 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10550 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 9922 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 20 5867
13 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Tân Lập Nông nghiệp và PTNT 10 1724 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Lập Đất đai 15 14629
15 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Tân Lập Đất đai 45 14468
16 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Lập Đất đai 37 6923
17 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) Xã Tân Lập Đất đai 30 2866
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 3 2067 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 3 1957 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 3 1941 Nộp hồ sơ mức 3