Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 42.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 5 990 Nộp hồ sơ mức 3
2 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 7 9794 Nộp hồ sơ mức 3
3 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 2 16204 Nộp hồ sơ mức 3
4 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 4 17872 Nộp hồ sơ mức 3
5 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 1 9782 Nộp hồ sơ mức 3
6 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 3 9638 Nộp hồ sơ mức 3
7 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 7 31692 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 25290 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 20174 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký kết hôn Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 14331 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 14249 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 3 35951 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 13950 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 13907 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 14551 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 14049
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 12973 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 13185
19 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 7 11853 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 13925 Nộp hồ sơ mức 3