Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 7222
2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6886
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 3 7056
4 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 6878 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6133
6 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6589 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6114 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 20 1939
9 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Tân Hưng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 673
10 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Tân Hưng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 559
11 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Hưng Đất đai 15 10475
12 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Tân Hưng Đất đai 45 10219
13 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Hưng Đất đai 30 2743
14 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) Xã Tân Hưng Đất đai 30 530