Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 9360
2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Thuận Phú Hộ tịch 7 8068 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 10099
4 Đăng ký giám hộ. Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 9633 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 10522
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 10186 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Thuận Phú Hộ tịch 3 10379 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai sinh Xã Thuận Phú Hộ tịch 5 10112 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 9582 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại kết hôn Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 9770 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại khai tử Xã Thuận Phú Hộ tịch 1 9213 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Thuận Phú Hộ tịch 20 5109
13 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Thuận Phú Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 1544 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Thuận Phú Đất đai cấp xã 15 13876
15 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Thuận Phú Đất đai cấp xã 45 13665
16 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Thuận Phú Đất đai cấp xã 37 6151 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) Xã Thuận Phú Đất đai cấp xã 30 2463
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Thuận Phú Giao thông vận tải 3 1315 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Thuận Phú Giao thông vận tải 3 1152 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Thuận Phú Giao thông vận tải 3 1183 Nộp hồ sơ mức 3