Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 9257
2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 7 7965 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 9991
4 Đăng ký giám hộ. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 9547 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 10424
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 10083
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Tân Thành Hộ tịch 3 10266 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Tân Thành Hộ tịch 5 10028 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 9481 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 9682 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại khai tử UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 9137 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 20 5031
13 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Tân Thành Hộ tịch 1 2131
14 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 30 2122
15 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 5 2130
16 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 3 2162
17 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 5 2138
18 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 5 2148
19 Thôi làm hòa giải viên. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 5 2074
20 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. UBND xã Tân Thành Hộ tịch 8 2118