Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 5725 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký lại khai tử UBND xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 5319 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 30 1139
4 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Thành Đất đai 15 9572
5 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Tân Thành Đất đai 45 9321
6 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Tân Thành Đất đai 30 1948
7 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Đất đai 23 1876