Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND Xã Long Bình Lao động - TBXH (X) 7 10570 Nộp hồ sơ mức 3
2 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Xã Long Bình Lao động - TBXH (X) 2 16982 Nộp hồ sơ mức 3
3 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND Xã Long Bình Lao động - TBXH (X) 4 18632 Nộp hồ sơ mức 3
4 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Long Bình Lao động - TBXH (X) 1 10543 Nộp hồ sơ mức 3
5 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Long Bình Lao động - TBXH (X) 3 10374 Nộp hồ sơ mức 3
6 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Long Bình Lao động - TBXH (X) 7 32357 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 26253 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 21042 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký kết hôn UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 15214 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14989 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 3 36683 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai tử UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14682 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 14619 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 15269 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 14799
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 13697 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 13920
18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 7 12582 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14651 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14195 Nộp hồ sơ mức 3