Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 7 8686 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10727
3 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10271 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 11152
5 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10794 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 3 11074 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 10736 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 10232 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 10407 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại khai tử UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 9799 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 20 5735
12 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Thanh Lương Đất đai 15 14493
13 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Thanh Lương Đất đai 45 14292
14 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Thanh Lương Đất đai 37 6775
15 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Lương Đất đai 23 6418
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 2018 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 1842 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 1886 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 1865 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 1917 Nộp hồ sơ mức 3