Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 7 10576 Nộp hồ sơ mức 3
2 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 2 16987 Nộp hồ sơ mức 3
3 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 4 18646 Nộp hồ sơ mức 3
4 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 1 10549 Nộp hồ sơ mức 3
5 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 3 10379 Nộp hồ sơ mức 3
6 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 7 32363 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 26262 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 21052 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 15227 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 14995 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 3 36692 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai tử UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 14686 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 14625 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 15273 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 14806
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 13702 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 13929
18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 7 12586 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 14654 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 14198 Nộp hồ sơ mức 3