Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 21032 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 17303 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11538 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 12218 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 3 33993 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11866 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 11939 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 12551 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 12127
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 10938 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11144
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 7 9839 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11896 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11407 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 12302 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11983 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 3 12426 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 11897 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 11442 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 11515 Nộp hồ sơ mức 3