Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp bản sao từ hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch 1 589 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Thủ tục hành chính chung 2 76
3 1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Sở Tư pháp Công chứng viên 2 559 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Sở Tư pháp Quyền sử dụng đất 3 3153
5 1. Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Sở Tư pháp Hình thành nhà ở 3 3015
6 1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 15 376 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 20 257
8 1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi 5 165
9 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 15 321 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 473 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 248 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 196 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương 30 109
14 1. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Thực hiện chính sách BHYT 30 104
15 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 188 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 14 120
17 1. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Mã số hồ sơ: T-BPC-283008-TT Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 15 622 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sở Y tế An toàn thực phẩm (SYT) 15 1085 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, Chống tệ nạn xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 14 131 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội (Nộp tại SLĐTBXH) 3 90