Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi 5 298 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 15 526 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo 45 1228 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư, lưu trữ 6 449 Nộp hồ sơ mức 3
5 1. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 25 300 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 20 384 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 10 293 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Xây dựng chính quyền 20 228
9 1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sở Y tế An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (Sở Y tế) 15 1798 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 15 806 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 14 260 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 1 216
13 1. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội 2 142
14 Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 3 255 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 3 259 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ - B 15 332 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 4 365 Nộp hồ sơ mức 4
18 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp 18 4292
19 1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 5 280 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 7 234 Nộp hồ sơ mức 3