CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký khai tử Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 29446 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 29249 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 27417 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 36415 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 28523 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 29461 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 29898 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 26991 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 29507 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 36802 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 27821 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 28451 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 29851 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 27088 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 27002 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 25433 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 26707 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 19021 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 11845 4 Nộp hồ sơ mức 4