Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 14252 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 15127 Nộp hồ sơ mức 3
3 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 14923 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 3 15564 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 14801 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 14514 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 14290 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 13442 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 20 9478
10 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Xã Tân Lập Công an (X) 7 3034
11 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 15 2958
12 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 7 1396
13 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 7 2613
14 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 7 2599
15 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 2555
16 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 2549
17 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 2557
18 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 2557
19 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 3 2570
20 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 2 2606