Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10858 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 20 6854
3 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Xã Tân Lập Công an (X) 7 207
4 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 15 177
5 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 7 39
6 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 7 84
7 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 7 82
8 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 77
9 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 80
10 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 75
11 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 3 80
12 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 3 79
13 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 2 70
14 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 3 99
15 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 3 95
16 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 1 89
17 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 1 339
18 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 2 95
19 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Lập Công an (X) 1 94
20 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Xã Tân Lập Công an (X) 1 96