Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 1 10966 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 20 6967
3 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Xã Tân Hưng Công an (X) 7 395
4 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 15 323
5 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 7 124
6 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 7 270
7 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 7 266
8 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 3 256
9 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 3 266
10 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 3 256
11 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 3 264
12 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 3 250
13 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 2 263
14 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 3 303
15 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 3 304
16 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 1 294
17 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 1 546
18 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 2 299
19 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Hưng Công an (X) 1 297
20 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Xã Tân Hưng Công an (X) 1 299