Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 1 13402 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 1 14259 Nộp hồ sơ mức 3
3 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 1 14050 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 3 14693 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 5 13985 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 5 13655 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 1 13457 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai tử Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 1 12680 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Phước Hộ tịch (X) 20 8679
10 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Xã Tân Phước Công an (X) 7 2094
11 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 15 2061
12 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 7 955
13 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 7 1807
14 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 7 1754
15 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 3 1733
16 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 3 1713
17 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 3 1733
18 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Xã Tân Phước Công an (X) 3 1749
19 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Phước Công an (X) 3 1736
20 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Xã Tân Phước Công an (X) 2 1784