Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký giám hộ. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 13484 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký chấm dứt giám hộ Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 14342 Nộp hồ sơ mức 3
3 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 14135 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 3 14781 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký lại khai sinh Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 14068 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 13737 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại kết hôn Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 13544 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký lại khai tử Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 12760 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 20 8796
10 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 4718
11 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 30 4747
12 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 4722
13 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 3 4771
14 Công nhận hòa giải viên. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 4811 Nộp hồ sơ mức 3
15 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 4969 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thôi làm hòa giải viên. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 4837 Nộp hồ sơ mức 3
17 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 8 4988 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Phường Tiến Thành Công an (X) 7 2127
19 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 15 2099
20 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 7 978