Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai tử UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 1 11030 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 20 7021
3 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 1 3466
4 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 30 3486
5 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 5 3450
6 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 3 3512
7 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 5 3472 Nộp hồ sơ mức 3
8 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 5 3535 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thôi làm hòa giải viên. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 5 3480 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 8 3564 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 7 448
12 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 15 436
13 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 7 315
14 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 7 290
15 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 3 294
16 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 3 295
17 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 3 295
18 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 3 291
19 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 3 283
20 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Hưng Công an (X) 2 290