Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14953 Nộp hồ sơ mức 3
2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14740 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 3 15388 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 14639 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 14327 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 14100 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại khai tử UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 13295 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 20 9303
9 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 1 5088
10 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 30 5110
11 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 5070
12 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 3 5156
13 Công nhận hòa giải viên. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 5210 Nộp hồ sơ mức 3
14 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 5401 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thôi làm hòa giải viên. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 5 5241 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. UBND Xã Long Bình Hộ tịch (X) 8 5405 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND Xã Long Bình Công an (X) 7 2832
18 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Long Bình Công an (X) 15 2809
19 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Long Bình Công an (X) 7 1319
20 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Long Bình Công an (X) 7 2461