Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 15089 Nộp hồ sơ mức 3
2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 14874 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 3 15524 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 14762 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 5 14443 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 14236 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại khai tử UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1 13399 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 20 9447
9 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 7 2916
10 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 15 2896
11 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 7 1360
12 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 7 2553
13 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 7 2519
14 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2482
15 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2460
16 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2472
17 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2461
18 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2477
19 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 2 2523
20 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2564