Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai tử Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 10974 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 20 6972
3 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 3433
4 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 30 3456
5 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 3427
6 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 3 3475
7 Công nhận hòa giải viên. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 3439 Nộp hồ sơ mức 3
8 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 3503 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thôi làm hòa giải viên. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 5 3444 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 8 3519 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 7 398
12 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 15 325
13 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 7 275
14 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 7 270
15 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 3 261
16 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 3 267
17 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 3 259
18 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 3 269
19 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 3 258
20 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 2 269