Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 25 1078
2 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 1150
3 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 1805
4 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 17 2318
5 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 22 1089
6 Giải quyết chế độ mai táng phí, khi người có công với cách mạng từ trần Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 20 2015
7 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 1514
8 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 20 1687
9 Hồ sơ phong tặng, truy tặng bà Mẹ Việt Nam anh hùng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 16 2407
10 Hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ: Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 1759
11 Giải quyết chế độ mai táng cho các đối tượng theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Bình Phước (MTP nguồn địa phương) Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 1794
12 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 8 2212
13 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 1448
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 2482
15 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 2216
16 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 2 7998
17 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 1902
18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 3407
19 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 1866
20 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 2985