Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 12. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3,5 3064 Nộp hồ sơ mức 3
2 13. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 3246 Nộp hồ sơ mức 3
3 14. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 3928 Nộp hồ sơ mức 3
4 15. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 8 2434 Nộp hồ sơ mức 3
5 16. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 2504 Nộp hồ sơ mức 3
6 17. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 1 4407 Nộp hồ sơ mức 3
7 18. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3 1408 Nộp hồ sơ mức 3
8 19. Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 5 1440 Nộp hồ sơ mức 3
9 20. Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 5 1394 Nộp hồ sơ mức 3
10 21. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 17 1084 Nộp hồ sơ mức 3
11 22. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 2 8570
12 1.0. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 1 800
13 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 1 54
14 31. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 15 3364
15 32.1. (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 12 2579
16 32. (In GCN) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 15 2076
17 24.1. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh đã cấp Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 10 1663
18 24. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 10 2385
19 36. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 10 3156
20 22.1. (Không thuế) Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Huyện Đồng Phú Đất đai - Cũ 7 1411