CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 22. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1269 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 23. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1565 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 5. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1404 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 6. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1460 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 15. Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 922 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 16. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 1335 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 53. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1283 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 117. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 1452 4 Nộp hồ sơ mức 4