Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 7 1846
2 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 7 1795
3 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1770
4 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1747
5 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1761
6 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1781
7 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1778
8 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 2 1819
9 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1903
10 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1869
11 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 1 1883
12 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 1 2199
13 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 2 1935
14 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Phường Tiến Thành Công an (X) 1 1932
15 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Phường Tiến Thành Công an (X) 1 1901
16 19. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Phường Tiến Thành Công an (X) 3 1946
17 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Phường Tiến Thành Công an (X) 30 1961
18 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Phường Tiến Thành Công an (X) 60 2007
19 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Phường Tiến Thành Đất đai (X) 15 18804
20 Hòa giải tranh chấp đất đai Phường Tiến Thành Đất đai (X) 45 18033