Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Điền Công an (X) 3 96
2 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Điền Công an (X) 3 93
3 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Điền Công an (X) 1 86
4 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Điền Công an (X) 1 335
5 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Điền Công an (X) 2 93
6 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Điền Công an (X) 1 93
7 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Điền Công an (X) 1 93
8 19. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn UBND xã Lộc Điền Công an (X) 3 108
9 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Lộc Điền Công an (X) 30 97
10 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Lộc Điền Công an (X) 60 107
11 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Điền Đất đai (X) 15 15817
12 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Lộc Điền Đất đai (X) 45 15629
13 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Lộc Điền Đất đai (X) 37 7965
14 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND xã Lộc Điền Đất đai (X) 23 7552
15 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) UBND xã Lộc Điền Đất đai (X) 30 3444
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Điền Giao thông vận tải (X) 3 3247 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Điền Giao thông vận tải (X) 3 2964 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Lộc Điền Giao thông vận tải (X) 3 2928 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Lộc Điền Giao thông vận tải (X) 3 2955 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Lộc Điền Giao thông vận tải (X) 3 3097 Nộp hồ sơ mức 3