Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Long Tân Công an (X) 3 187
2 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Long Tân Công an (X) 3 197
3 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Xã Long Tân Công an (X) 1 187
4 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Xã Long Tân Công an (X) 1 445
5 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Long Tân Công an (X) 2 194
6 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Long Tân Công an (X) 1 188
7 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND Xã Long Tân Công an (X) 1 164
8 19. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn UBND Xã Long Tân Công an (X) 3 164
9 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Xã Long Tân Công an (X) 30 167
10 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Xã Long Tân Công an (X) 60 172
11 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Long Tân Đất đai (X) 15 15911
12 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Long Tân Đất đai (X) 45 15720
13 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Long Tân Đất đai (X) 37 8043
14 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Long Tân Đất đai (X) 23 7625
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Long Tân Giao thông vận tải (X) 3 3338 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Long Tân Giao thông vận tải (X) 3 3023 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Long Tân Giao thông vận tải (X) 3 2992 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Long Tân Giao thông vận tải (X) 3 3028 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Long Tân Giao thông vận tải (X) 3 3180 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Long Tân Quân sự (X) 1 3358